English

Recepty 877 Line

Wewnętrzna aplikacja dla branży lakierów do drewna

Zakres:

  • Projekt
  • Programowanie

Użyte technologie:

  • HTML/PUG
  • CSS/SASS
  • Javascript/ES6
  • jQuery
  • Node.JS
  • Express
  • MongoDB
  • Webpack